About us

BookIsh Publishers is a small publishing house that is specialised in fiction and non-fiction books of different languages like Papiamento(u), English and Dutch. Our aim is to promote talented writers of a Caribbean background. We work on the basis of co-financing. The cost of book publishing is largely borne by the author. The Publisher is willing to assist the author in raising the necessary amount through Crowd-funding. You could send your manuscript in the Papiamento, English or Dutch language. If your manuscript is found issue worthy and there is a market for your work, publication will follow. Next you’ll find the guidelines for manuscripts.

Guidelines for manuscripts

When sending a manuscript, you should observe the following guidelines:

 • Send your manuscript by post, not via e-mail or otherwise.
 • The manuscript has to be in printed form, readable in an 12 point font with a line spacing of 1.5. Handwritten manuscripts will not be taken in consideration.
 • Supply the manuscript with a clear outline, where you describe in no more than three pages content and plot of your book, you introduce the characters and if necessary a description of the storyline and the setting of your book.
 • Describe in a cover letter clearly who you are, what’s the title of your book, the genre it belongs to in no more than three paragraph’s in short the content of your manuscript.
 • If you want your manuscript returned, please enclose a sufficient stamped envelope with your name and address. Manuscripts with an insufficiently stamped envelope will be destroyed.
 • Send your manuscript to: BookIsh Publishers, Luipaardweg 56, 1338 CG, Almere, The Netherlands.
 • An acknowledgment of receipt will be send to you via e-mail. The evaluation period is estimated at 3 months.
 • You will not receive the assessment on the manuscript.
 • We accept no liability for losing manuscripts. So keep a copy for yourself.
 • Given the amount of manuscripts we can’t correspond on rejections.


BookIsh Publishers
is een kleine uitgeverij dat is gespecialiseerd in het uitgeven van fictie en non-fictie in diverse talen, zoals Papiamento(u), Engels en Nederlands. Ons doel is om talentvolle schrijvers met een Caribische achtergrond te promoten. We werken op basis van co-financiering. De kosten voor het uitgeven van boeken wordt grotendeels door de auteur gedragen. Wel is de uitgever bereid om de auteur bij te staan het bedrag middels Crowd-funding in te zamelen. Uw manuscript kunt u in het Papiamento(u), Engels of Nederlands insturen. Als uw manuscript uitgevenswaardig wordt bevonden en in een markt wordt voorzien, volgt publicatie hiervan. Hieronder vindt u de richtlijnen ten aanzien van manuscripten.

Richtlijnen manuscripten

Indien u een manuscript wilt insturen, graag onderstaande richtlijnen aanhouden:

 • Stuur uw manuscript per post en niet per e-mail of op een cd-rom.
 • Lever uw manuscript aan in geprinte vorm in een duidelijk leesbare
  12-punts lettertype, met een regelafstand van anderhalf. Handgeschreven
  manuscripten worden niet in behandeling genomen.
 • Voorzie het manuscript van een heldere synopsis, waarin u in maximaal
  drie pagina’s inhoud en plot van uw boek beschrijft, de personages
  introduceert, en zo nodig uitleg geeft over de verhaallijnen en de omgeving
  waar het boek zich afspeelt.
 • Geef in uw begeleidende brief duidelijk aan wie u bent, hoe de titel van uw
  boek luidt, de genre waartoe het behoort, en omschrijf in maximaal drie
  alinea’s kort de inhoud van uw manuscript.
 • Indien u het manuscript retour wenst te ontvangen, voeg dan een aan uzelf
  geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop bij. Manuscripten zonder
  voldoende gefrankeerde retourenvelop worden na beoordeling vernietigd.
 • Adresseer uw manuscript aan: Redactie BookIsh Publishers, Luipaardweg 56,
  1338 CG Almere, Nederland.
 • U ontvangt per e-mail een bevestiging van ontvangst. De beoordelingstermijn
  bedraagt ca. 3 maanden.
 • U ontvangt geen beoordelingsrapport.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van uw manuscript.
  Houdt u altijd een kopie achter.
 • Gezien het aantal manuscripten kan over afwijzingen niet worden
  gecorrespondeerd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: